Nan Nga Nắp Xanh Là Sản Phẩm Như Thế Nào?

Trên thị trường sữa bột hay sữa công thức hiện nay có vô vàng thương hiệu và rất nhiều loại sữa của thương hiệu đó. Tuy nhiên, làm sao để khách hàng có thể phân biệt được những loại sữa này. Họ có thể phân biệt qua độ tuổi sử dụng, hay đơn giản nhất …